Ložiská

DIAGO SF s.r.o. ponúka celý sortiment ložísk a príslušenstva. Svojou kvalitou a pokrytím všetkých potrieb zákazníkov spĺňame vysoké kritériá na ich predaj a následný servis. Predávame ložiská svetových značiek:

Valivé ložiská

Valivé ložiská sú najpoužívanejším typom ložísk na trhu. Vyznačujú sa vysokou flexibilitou, životnosťou a spoľahlivosťou. Kombináciou jednotlivých skupín dokážu valivé ložiská prenášať vysoké zaťaženia v rozličných prevádzkových podmienkach.

Guľkové ložiská


Guľkové ložiská sa vyznačujú jednoduchou konštrukciou, môžu pracovať pri vysokých otáčkach, ako aj pri nízkych otáčkach pri zanedbateľnej údržbe a priaznivej cene. Zväčša tieto ložiská prenášajú radiálne zaťaženia, avšak pri zmene konštrukcie ložísk sú schopné prenášať aj kombinované zaťaženia.

Valčekové ložiská


Použitie valčekových ložísk je široké a využíva sa najmä pri vyšších radiálnych zaťaženiach. Konštrukcia ložiska vychádza z konštrukcie guľkového ložiska pričom valivým telesom v ložisku je valček.

Ihlové ložiská


Ihlové ložiská sú štíhle modifikácie valčekových ložísk. Norma ISO definuje, že dĺžka valivého telesa musí byť najmenej 2,5-násobkom jeho priemeru. Tieto telesá sa označujú ako ihly. Napriek nízkemu prierezu majú tieto ložiská veľkú únosnosť a sú teda neobyčajne vhodné pre uloženie, kde je priestor radiálne obmedzený.

Kuželíkové ložiská


Kuželíkové ložiská sa považujú za univerzálne použiteľné ložiská s vysokou schopnosťou prenosu ako radiálnej tak aj axiálnej sily. Konštrukcia kuželíkových ložísk sa osvedčila predovšetkým pre zachytenie kombinovaných (axiálnych i radiálnych) zaťažení. Axiálna únosnosť ložísk do značnej miery závisí na stykovom uhle, ktorý zodpovedá uhlu obežnej dráhy vonkajšieho krúžku.

Súdkové ložiská


Schopnosť ložiska eliminovať uhlové naklopenie hriadele pri vysokom zaťažení je výraznou prednosťou súdkového ložiska. Vďaka tejto vlastnosti nachádzajú široké uplatnenie v priemysle. Axiálna únosnosť ložísk do značnej miery závisí na stykovom uhle, ktorý zodpovedá uhlu obežnej dráhy vonkajšieho krúžku.

Axiálne ložiská


Konštrukcia axiálnych ložísk je v niektorých parametroch odlišná od ložísk určených pre prenos radiálnej sily. Dôležitým prevádzkovým aspektom je ich uloženie ako aj samotná montáž, ktoré značne ovplyvňujú životnosť ložísk.

Klzné ložiská

Klzné ložiská v mnohých prípadoch opätovne vytláčajú použitie valivých ložísk v priemysle. Nedá sa povedať, že je vhodné do každej aplikácie avšak jednoduchosť konštrukcie klzných ložísk, nízke požiadavky na údržbu ako aj vysoká zaťažiteľnosť ho predurčujú do mnohých aplikácií. Tieto tvrdenia môžeme písať najmä vďaka obrovskému pokroku v použitých materiáloch, vývoju mazív a mazacích systémov.

Radiálne kĺbové ložiská


Radiálne kĺbové ložiská sú zložené z vnútorného a vonkajšieho krúžku s bezúdržbovou klznou vrstvou, kompozitným materiálom s PTFE alebo fóliou PTFE. Sú vhodné pre premenlivé dynamické zaťaženia. Veľkorozmerové kĺbové ložiská od d = 320 mm patria do prémiovej triedy.

Kĺbové ložiská s kosouhlým stykom


Kĺbové ložiská s kosouhlým stykom sú zložené z vnútorného a vonkajšieho krúžku s klznou vrstvou. Okrem radiálnych síl prenášajú aj veľké axiálne sily.

Axiálne kĺbové ložiská


Axiálne kĺbové ložiská sú zložené z hriadeľového a telesového krúžku. Veľkorozmerové kĺbové ložiská od d = 220 mm patria do prémiovej triedy.

Valcové klzné púzdra


Valcové klzné puzdrá sú zložené z oceľového masívneho nosného puzdra. Okrem radiálnych kývavých pohybov môžu prenášať aj axiálne pohyby pri zaťaženiach vyšších ako pri konvenčných klzných ložiskách.

Bezúdržbové kĺbové hlavice


Bezúdržbové kĺbové hlavice sú zložené z ojnicovej hlavice a bezúdržbového kĺbového ložiska. Zachytávajú radiálne sily v ťahu alebo tlaku a sú vhodné pre pomalé pohyby pri malých a stredných uhloch výkyvu, pre jednosmerné zaťaženia a obmedzene pre premenlivé zaťaženia (pri GE...-UK-2RS aj pre premenlivé zaťaženia).

Ložiská vyžadujúce údržbu


Klzné ložiská, ktoré vyžadujú servis - mazanie pri prevádzke nazývame ložiskami vyžadujúcimi údržbu. Ložiská sú vyrobené zväčša z ocele, z bronzu prípadne z polymérov. Do tejto kategórie patria púzdra, zakružované púzdra, kĺbové oká, klzné podložky – pásy.

Ložiská bez údržby


Konštrukcia bezúdržbových ložísk si vyžaduje špeciálnych materiálov, ktoré znižujú trenie a zvyšujú oteruvzdornosť. Najznámejšie je použitie teflónových vrstiev, ktoré zabezpečujú správne klzné vlastnosti a odolnosť. Ložiská pracujú bez maziva, ktoré zvyšuje údržbu zariadené prípadne kontaminuje výrobky.

Ostatné ložiská

Neustály tlak priemyslu na inovácie vyvoláva zvyšujúce požiadavky na neštandardné riešenia. S našimi partnermi sme schopný dodávať špeciálne vyrábané pre najrozličnejšie podmienky: vysoké – pomalé rýchlosti, vysoké zrýchlenia, vysoké – nízke teploty, vysoké zaťaženia, neštandardné uhly zaťaženia ložiska. V prípade, že sa jedná o špeciálne požiadavky sme vďaka našim konštruktérom, technikom a výpočtovému softwaru schopný navrhnúť a vyrobiť ložiská presne určené do danej aplikácie.

KU púzdra


KU púzdra pre hydrauliku sú vhodné hlavne pre suché nasadenie bez maziva pri vysokých zaťaženiach a vibráciách. Vďaka použitým materiálom sú počas celej životnosti bezúdržbové.

Bronzové púzdra


Bronzové púzdra pre hydrauliku sú vhodné hlavne pre suché nasadenie bez maziva pri vysokých zaťaženiach a vibráciách. Vďaka použitým materiálom sú počas celej životnosti bezúdržbové.

GE ložiská


GE ložiská pre hydrauliku sú vhodné hlavne pre suché nasadenie bez maziva pri vysokých zaťaženiach a vibráciách. Vďaka použitým materiálom sú počas celej životnosti bezúdržbové.

Veľkorozmerové ložiská - otoče


Veľkorozmerové ložiská sú používané pre prenos veľkých kombinovaných axiálno - radiálnych zaťažení veľa krát spojených s klopným momentom. Použitie je nie len pre stavebné a zemné stroje, ale aj pre otočné stoly, kolotoče, odmeriavacie zariadenia a podobne. Tieto ložiská sú v rôznych modifikáciách, bez ozubenia, s vonkajším ozubením, s vnútorným ozubením v kombinácii s rôznymi montážnymi otvormi.

Ložiskové jednotky, domce


Uloženie ložísk je dôležitou konštrukčnou časťou. Správne uloženie ložiska zabezpečuje vysokú spoľahlivosť a životnosť ložísk. Naša spoločnosť ponúka širokú ponuku ložiskových jednotiek v rôznych kvalitatívnych úrovniach.

Typy ložiskových jednotiek:
Stojaté domce | Viacložiskové jednotky | Olejové ložiskové jednotky | Prírubové ložiskové jednotky | Ložiskové jednotky pre samostrediace ložiská | Ložiskové jednotky pre poľnohospodársku techniku

Správne uloženie ložísk je dôležitá podmienka pre jeho samotnú životnosť. Vďaka spolupráci s mnohými výrobnými spoločnosťami disponujeme širokým sortimentom ložiskových domcov.

Špeciálne ložiská ZLK


Pod značkou ZLK navrhujeme a vyrábame špeciálne ložiská vyvíjané priamo pre konkrétnu aplikáciu a zákazníka. Pre úspešné projekty realizujeme: návrhy, výpočty, optimalizáciu, technické a technologické postupy. Špeciálne ložiská ZLK PLC majú nenormalizované rozmery a konštrukčné vyhotovenie. Preto aj použitie je určené všade tam, kde sa normalizované a inak modifikované vyhotovenia nedajú použiť.

Železničné ložiská


Segment železničnej prepravy zvyšuje svoje nároky na údržbu, bezpečnosť a samozrejme životnosť. Naša spolupráca s renomovanými spoločnosťami nám dáva priestor poskytnúť našim zákazníkom aj tento druh ložísk.

Ložiskové púzdra, matice a podložky


Uloženie ložísk a ich fixácia je zabezpečená v niektorých prípadoch ložiskovými púzdrami. Ich použitie je závislé od aplikácie strojného zariadenia.

Kladky a voľnobežky


Malé montážne rozmery, vysoké zaťaženie a zmena smeru zaťaženia – to sú hlavné podmienky pre použitie kladiek. Zväčša sa jedná guľôčkové ložiská špeciálnej konštrukcie.

Katalógy ložiská

log-loz4.jpg
log-loz5.jpg
log-loz5.jpg
log-loz9.jpg
log-loz9.jpg
log-loz9.jpg