Ustavovanie hriadeľov, merania rovinnosti, priamosti, súosovosti.

Meranie priamosti


Priamosť sa meria v dvoch osiach, pričom laserový lúč je použitý ako referencia. Odchýlka vo vzdialenosti medzi laserovým lúčom a meraným objektom sa meria pomocou prijímača v dvoch alebo viacerých pozíciách.

Ustavovanie vertikálnych a horizontálnych hriadeľov.


Nastavenie súosovosti hriadeľov znamená ustavenie vzájomnej polohy dvoch a viacerých spojených strojov tak, aby osy hriadeľov boli na jednej priamke. Ustavenie sa vykonáva v horizontálnom a vertikálnom smere - v horizontálnom smere posunutím stroja na základe, vo vertikálnom smere vkladaním alebo odoberaním podložiek
spod pätiek stroja.

Merania rovnobežnosti kardanových hriadeľov.


Kardanové hriadele sa používajú na kompenzáciu rovnobežného vychýlenia (vertikálne / horizontálne) medzi hnacími a hnanými hriadeľmi. Nemôžu však absorbovať uhlové vychýlenie medzi hriadeľmi.

Uhlové vychýlenie má zvyčajne za následok zvýšené vibrácie, ktoré môžu spôsobiť, že sa hnaný hriadeľ počas prevádzky nerovnomerne otáča.

DIAGO teraz umožňuje rýchle a jednoduché meranie rovnobežnosti dvoch hriadeľov spojených kardanovým hriadeľom na strojoch pri zastavení. Pomocou našej jedinečnej a patentovanej technológie už nemusíte demontovať kardanový hriadeľ.

Súosovosť dier.


Pre meranie priamosti otvorov sa používa metóda hodinových ručičiek. Pri meraní touto metódou sa laserový lúč nastaví približne rovnobežne k stredovej osi. Stredová pozícia otvoru sa potom meria tak, že prijímač zaznamená merania v dvoch bodoch, medzi ktorými je 180°.

Dva body slúžia ako referenčné.
Typickými aplikáciami sú merania otvorov, napr. ložiskových čapov pre kompresory a naftové motory.

Súosovosť remeníc


Jedným zo spoločných dôvodov pre neplánované prestoje strojov poháňaných pásom je vychýlenie kladky. Nesúososť kladky môže zvýšiť opotrebenie remeníc a remeňov, ako aj zvýšiť úroveň hluku a vibrácií, čo môže viesť k neplánovaným prestojom stroja. Ďalší vedľajší účinok zvýšených vibrácií je predčasné zlyhanie ložiska. To môže tiež spôsobiť neplánované prestoje stroja.
Presné nastavenie remenice a pásu vám môže pomôcť:

  • Zvýšenie životnosti ložiska
  • Zvýšenie prevádzkyschopnosti strojov, efektívnosti a produktivity
  • Znížte opotrebenie kladiek a remeňov
  • Znížte trenie a tým aj spotrebu energie
  • Znížte hluk a vibrácie
  • Znížte náklady na výmenu komponentov a prestojov strojov

Meranie rovinnosti

Meranie kruhovej rovinnosti

V aplikácií kruhovej rovinnosti sa ako referenčná používa laserová rovina. Odchýlka vo vzdialenosti medzi laserovou rovinou a meraným objektom sa meria pomocou prijímača v jednej alebo viacerých pozíciách.
Typickými aplikáciami sú merania prírub a kruhových základov strojov.

Meranie pravouhlej rovinnosti

V aplikácií pravouhlej rovinnosti sa ako referenčná používa laserová rovina. Odchýlka vo vzdialenosti medzi laserovou rovinou a meraným objektom sa meria pomocou prijímača v jednej alebo viacerých pozíciách.

Typickými aplikáciami sú merania rovinnosti strojových lôžok a základov.
Obzvlášť výhodné je kombinovať meranie rovinnosti s nastavením súosovosti hriadeľov pri inštalácii sústrojenstva.