EOC

Filtrovanie hydraulických olejov

Skutočné problémy, ktoré nám zadávate si vyžadujú skutočné riešenia. Riešenia, ktoré Vám umožnia dosiahnuť maximálnu životnosť, spoľahlivosť a produktivitu Vašich strojov, prí znížených nákladoch na ich údržbu. Zariadenia EOC sú certifikované certifikátom kvality ISO 9001:2008 pre ich dizajn, výrobu, jednoduchosť montáže a servis. Na vývoji týchto zariadení sa podieľali inžinieri s dlhoročnými skúsenosťami v tomto segmente zariadení. V boji proti príčinám porúch používame moderné technológie a snažíme sa pokiaľ možno úplne predísť zásahom údržbárskych a opravárenských skupín. V oblasti údržby sme radikálne prehodnotili ich tradičné úlohy. Táto snaha zahŕňa niekoľko cieľov - nízke náklady na údržbu, vysokú produktivitu, nízke prevádzkové náklady, dlhú životnosť oleja a časti stroja.

Problémy vznikajúce pri kontaminovanom oleji

Známou skutočnosťou je, že v 85% zlyhaní hydraulických strojov a obvodov je príčina znečistený hydraulický olej. Voda a nečistoty ( kovový prášok, prach, piliny) znižujú pôvodnú schopnosť oleja vytvárať tenký olejový film, ktorý zabezpečuje hladký chod stroja. Odstránením týchto nečistôt dochádza k predĺženiu životnosti stroja ako aj k úspore elektrickej energie. Zariadenia EOC čistia olej tak efektívne, že zvýšia výkon stroja a použitému oleju poskytnú neobmedzenú životnosť. EOC udržuje olej čistejší a v lepšej kvalite ako nový.

Princíp

Systém využíva elektrostatický princíp pre odstraňovanie submicro častíc nerozpustných nečistôt, bez ovplyvnenia rozpustných prísad v oleji. Častice malých rozmerov sú elektrostaticky smerované a usadené na kladných alebo záporných stenách elektród. Veľké častice sú zachytávané na živicou impregnovanom celulózovom filtri. Ďalšou súčasťou zariadenia je dehydratačný filter, ktorý sa stará o odstránenie vody z oleja (až 5000 ppm). Moderné prísady v oleji sú vysokoodolné voči zhoršovaniu kvality. Preto môžu byť použité dlhodobo, pokiaľ zachováme čisté a suché prostredie bez kontaminácie.

Elektrostatické čističe olejov

EOC odstraňuje:
- nečistoty do 0,01 mikróna
- kovové nečistoty
- nekovové nečistoty
- prach a hrdzu
- vodu v oleji do 5000 ppm
- zadržiava nečistoty spôsobené oxidáciou, t.j. zadrží častice uhlíks, usadeniny, decht a laky
- udržuje olej v lepšej kvalite ako nový olej, NAS 1638 stupeň 5-6

EOC dokáže:
- žiadna ďaĺšia výmena oleja nie je potrebná
- zobrazovanie stavu zariadenia
- nevyžaduje dozor počas čistenia
- odstraňuje vodu
- zlepšuje výkon hydraulických komponentov
- odstraňuje poruchy súvisiace s upchatím ( na čerpadlách, motoroch a ventiloch )
- jednoduchá inštalácia
- nízke prevádzkové náklady
- znižovanie spotreby energie
​- extrémne krátka návratnosť

Aplikácie:
- vstrekovacie lisy
- stavebné stroje
- hydraulické lisy
- letectvo
- turbínový olej vo vodných elektrárňach
- meranie a chladenie
- stavebné mechanizmy
- hliníkové - neželezné pretlačovne
- preglejkárne
- servo ventily riadené hydraulicky
- spracovanie kože
- banské stroje
- prevodovky
- obrábacie stroje
- automobilový priemysel
- oceliarsky priemysel
​- potravinársky priemysel

Mechanické čističe olejov

Mobilné filtračné zariadenie DIAGO FZ - 10:

Princíp tejto filtrácie je veľmi jednoduchý. Na rozdiel od normálneho plno-prietokového filtra, každý obtokový filtračný systém je inštalovaný v by-passe ( obtoku) olejového okruhu. Malé množstvo oleja sa odoberá z hlavného toku oleja a prechádza cez filter za ktorým sa čistený olej vracia do rovnakého systému alebo do zásobníka oleja. Z filtra vychádza olej zbavený mechanických nečistôt, karbónu a značného percenta vody.

Výhody obtokovej filtrácie:
- predĺženie intervalu výmeny oleja. V hadraulických aplikáciách sa výmeny oleja skoro stanú nepotrtebnými.
- predĺženie životnosti plno-prietokového filtra. Väčšina kontaminantov je zachytená obtokovým filtrom, čím sa zabraňuje nasýteniu plno-prietokového filtra.
- dôležitá redukcia opotrebenia. Zachytenie časticových kontaminantov zabraňuje "pieskovaciemu" efektu týchto častíc na komponenty stroja.
- zabránrnie poškodenia strojoav a systému. Zablokovanie dynamických vôlí v komponentoch je odstránené odfiltrovaním väčších častí.
- predĺženie životnosti stroja a znížením opotrebenia.
- zníženie nákladov na opravy zlepšením správnej funkcie stroja.
- ​zlepšený vplyv na životné prostredie pomocou preventívnej údržby a predĺženia životnosti oleja.

Použitie:
- odstraňovanie mechanických nečistôt od 1 mikrometra ( prach, kovové častice, karbón )
- v kombinácii nasadenia s elektrostatickým čističom oleja EOC slúži na odstránenie nežiadúcich lakov ( živíc ) z oleja. V tejto kombinácii nasadenia dochádza k čisteniu celého systému aj už usadených lakov na stenách potrubí a funkčných plôch ovládacích a riadiacich komponentov.
- odstránenie značného percenta vody

Laboratórium na vyhodnotenie čistoty hydraulických olejov

Rozbor Vášho oleja za účelom zistenia triedy jeho čistoty podľa noriem ISO 4406, NAS 1638 alebo GOST 17216.

Analýza znečistených vzoriek
Príprava vzorky na analýzu
Vyhodnotenie vzorky
Analýza triedy čistoty

Okrem analýzy triedy čistoty poskytujeme tiež analýzy kinematickej viskozity ISO 3104 ​ a obsahu vody v oleji STN EN 60841 - nízkofenolický antioxidant IEC 60666