Spoločnosť DIAGO SF s.r.o. je popredným dodávateľom ložísk a priemyselných produktov v Slovenskej Republike. Na trhu pôsobí od roku 1993 a vďaka úsiliu zakladateľa spoločnosti a silnému kolektívu sa stala renomovanou spoločnosťou v dodávkach tovarov, služieb ako aj výroby strojárskych súčiastok. Dodávku produktov podporujú špecialisti v oblasti diagnostiky, vibodiagnostiky, ustavovania strojných zariadení, mazacích systémov, čistenia olejov, montáže a demontáže ložísk a podobne. Kvalitný servis podporujeme strojárskou výrobou, ktorá sa v poslednom období znásobila. Pohyb pod kontrolou preto nie je len slogan.

Naše portfólio

DIAGO SF s.r.o. ponúka celý sortiment ložísk a príslušenstva. Svojou kvalitou a pokrytím všetkých potrieb zákazníkov spĺňame vysoké kritériá na ich predaj a následný servis.

​V našom portfóliu pre hydrauliku a pneumatiku nájdete všetky komponenty a služby, ktoré potrebujete. Je to kompletný sortiment chrómovaných tyčí, presných rúr, ložisiek pre hydrauliku a pneumatiku, hydraulické tesnenia a hydice, opravy a výrobu hydraulických valcov a presná zákazková výroba.

Poskytujeme komplexné služby v oblasti remeňových pohonov. Nami ponúkané produkty sú využiteľné vo veľkom množstve priemyselných prevodov, pri prenose sily, pri synchronizácií prevodov. Podľa požiadaviek klienta vieme navrhnúť, prípadne prepočítať remeňový prevod, zrealizovať dodávku remeňov, remeníc.

Známou skutočnosťou je, že v 85% zlyhaní hydraulických strojov a obvodov je príčina znečistený hydraulický olej. Voda a nečistoty ( kovový prášok, prach, piliny) znižujú pôvodnú schopnosť oleja vytvárať tenký olejový film, ktorý zabezpečuje hladký chod stroja. Odstránením týchto nečistôt dochádza k predĺženiu životnosti stroja ako aj k úspore elektrickej energie.

  • Diagnostika

Každé zariadenie vibruje. Každá vibrácia je špecifická pre stroj, a táto vibrácia sa mení od zmeny podmienok pod, ktorými pracuje stroj. Hluk, ktorý stoj vydáva je len čiastočnou informáciou o stave stroja. Vibračná analýza Vám pomôže detekovať širokú škálu poruchových stavov stroja. Zvýšenie vibrácie môžu indikovať normálne opotrebenie komponentov, alebo môžu indikovať pôvod problému, a môžu signalizovať potrebu pre nevyhnutný údržbársky zásah.Pochopenie vzniku vibrácií a ich priebeh, je kľúčovou informáciou pre nasledujúce kroky pri riešení problému.

  • Ďalšie portfólio firmy

         

     
             
               
                 
                 
                   
                    
               
                 
                     
                     
                     
                     
                     
       
         
         
          
           
            
            
            
          
            

               
                  
                      
                      
                        
                          
                             
                              
                            
                              
                                
                              

Certifikáty

Spoločnosť DIAGO SF s.r.o. je držiteľom mnohých ISO, patentov, ocenení a iných certifikátov

Kde nás nájdete?

Železničná 7 97701
Brezno

Zvolenská cesta 25 974 05
Banská Bystrica

Barčianska 68/A 040 17
Košice 17

Ul. SNP 23 92701
Šaľa

Ul. Andreja Hlinku 31 971 01
Prievidza

 
   
    
    
     
    
  

"Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti."