Tesnenia

Podľa druhu tesneného média a pracovných podmienok (tlak, teplota) sa určuje materiál (NBR, EPDM, VMQ, FPM, ACM, PU, PTFE), z ktorého sú tesnenia vyrobené. Predávame a servisujeme tesnenia značiek:

Výroba tesnení:

Modifikácia a oprava normalizovaných dielov je často spojená s nutnými zmenami zástavbových rozmerov zaradení, čo v prípade hydraulických prvkov prináša nutnosť použiť nenormalizované tesnenia. Vďaka CNC technológii dokážeme zákazníkom poskytnúť výrobu sústružených tesnení presne podľa požiadaviek zákazníka až do rozmeru 400 mm.

Normalizované tesnenia:

Tesnenia tvoria dôležitý prvok strojných zariadení napriek svojej nízkej obstarávacej cene v porovnaní s celým zariadením. Napriek svojim rozmerom a cene dokážu značne ovplyvniť spoľahlivosť zariadení a dovolíme si tvrdiť, že na detailoch skutočné záleží. Poradenstvo aké tesnenie nájdete u nás na každej pobočke.

Katalóg profilov

Katalóg materiálov

Hriadeľové tesnenia


Hriadeľové tesnenia sú dotykové tesniace prvky určené k utesneniu otáčajúcich sa hriadeľov a ďalších strojných súčastí. Svojou funkciou zabezpečujú tesné oddelenie dvoch prostredí s malým tlakovým spádom. Hriadeľové tesnenia sú normalizované podľa normy PN 02 9403 alebo DIN3760. Hriadeľové tesnenia bývajú spravidla vystužené kovovým krúžkom, gumenými časťami a ťažnou pružinou. V niektorých prípadoch sa gufero používa aj bez kovového výstužného krúžku a pružiny. Ide o prevedenie CD (AO) označované aj ako WAO, VIAO, alebo gufero "SEVANIT" v prevedení "P" alebo "HP". Hriadeľové tesnenia zaisťujú dvojitú tesnosť – statickú tesnosť v mieste uloženia a dynamickú tesnosť na úrovni kontaktu tesniacej časti a hriadeľa.

Prírubové tesnenia


​Slúžia na utesnenie prírub. Vhodnosť použitého tesniaceho materiálu závisí od prevádzkovej teploty, tlaku ako aj od tesneného média. Okrem štandardných tesniacich materiálov ako sú EPDM, NBR dosky, SBR, grafitové, silikónové a teflónové dosky je možné v ťažkých prevádzkových podmienkach použiť ak hrebienkové alebo špirálové tesnenia.

Hydraulické tesnenia


Hydraulické tesnenia sa používajú najmä v jednočinných alebo dvojčinných hydraulických valcoch na zaistenie funkčnosti priamočiareho pohybu. Medzi hydraulické tesnenia patria piestne tesnenia, piestnicové tesnenia, stieracie krúžky, vodiace pásky a oporné krúžky. Kombináciou jednotlivých hydraulických tesnení sa zaručí správny chod hydraulického valca.

O - krúžky


O KRÚŽOK – je tesnenie z gumy určené k zabráneniu nežiaducej priepustnosti alebo straty kvapaliny či plynu. Tesniaca schopnosť je závislá na tesniacom krúžku a na zástavbovom priestore. Tvarovo je O-krúžok anuloid, t.j. prstenec s kruhovým prierezom.

Labyrintové tesnenia


Labyrintové tesnenie
je špeciálne tesnenie používané k bezkontaktnému utesneniu dvoch vzájomne rotujúcich častí. Príkladom je tesnenie otáčajúcej sa kľukovej hriadele oproti nepohyblivému uloženiu (blok motora), ktoré z jednej strany oddeľuje priestor mazaný olejovou náplňou od suchého priestoru alebo inej olejovej náplne.

Labyrintové tesnenie je tvorené sústavou drobných kanálikov, skrz ktorých tesne (ale bezkontaktne) prechádza hriadel. Tento typ tesnenia sa vďaka bezkontaktnosti používa predovšetkým v aplikáciách, kde je nutné bráť zreteľ na trvanlivosť a spoľahlivosť (rychlobežné plynové turbíny, motory...). Na druhú stranu je vďaka nutnosti veľmi presného vyhotovenia výrazne drahžie ako bežné gufero a je citlivé na znečistenie tesneného média abrazivnym materiálom, prípadne inými agresivnymi zložkami.

Stieracie krúžky


Stieracie krúžky slúžia ku stieraniu nečistôt z povrchu piesta. Samotné tesnenie, médium, ako aj valec sú chránené pred poškodením. Sú určené pre montáž do uzavretej drážky.

Manžety


Manžety patria medzi najdôležitejšie typy tesnení pohyblivých častí hydraulických a pneumatických zariadení pre priamočiary posuvný pohyb.