Redukcia trenia
Zabezpečuje hladký chod
Zabraňuje kontaktu kov na kov

Predchádza neplánovaným odstávkam
Predlžuje životnosť stroja
Zvyšuje bezpečnosť prevádzky

Eliminuje prítomnosť kontaminátov
Vyplní priestor medzi súčiastkami
Zabezpečí hládký chod stroja

Nástrekový mazací systém eliminuje prítomnosť kontaminantov medzi trecími plochami. Mazací film vyplní priestor medzi súčiastkami a zabezpečí hladký chod stroja. Stroj sa zbytočne neopotrebúva a predlžuje sa jej životnosť.

Cieľom automatického mazacieho systému je v správnom čase dodať správne množstvo maziva.

Vďaka nášmu systému predídete pittingu a odlupovaniu materiálu.