Honovanie

Honovanie patrí medzi špeciálne opracovanie povrchu, ktoré ponúkame v našej spoločnosti. Za pomoci honovacieho stroja dokážeme opraviť pošriabané rotačné valcové uloženia, rúry a podobne. Výhodou je dosiahnutie vysokej presnosti a nízkej drsnosti opracovanej plochy. Príklady opracovaných plôch: vložky spaľovacích motorov a hydraulických čerpadiel, hydraulické valce, uloženia rotačných súčiastok a pod. Oprava hydraulických prvkov mobilných zariadení nie je výnimkou.

Honovanie na horizontálnom honovacom stroji Barnes Drill

Rozsah honovaných rozmerov:

Priemer 19,5 mm - 300 mm, dĺžka 3000 mm

( v prípade objednávky väčšieho množstva, možnosť honovania aj nadrozmerných dielov).

Honovanie - hydraulické priamočiare hydromotory, vložky motorov a iné diely pre priemysel.

Renovácie poškodených vnútorných povrchov priemyselných dielov.

Honovanie 2m valca:

Honovanie HV vo výhrube:

Honovanie úchytu čapu:

Honovanie 2m valca: