Kontakty centrála

Vedenie firmy

Ing. Slavomír Kupčok

riaditeľ

riaditel@diago.sk

Marketing a IT oddelenie

Ing. Veronika Gašperanová Piliarová

asistentka riaditeľa, marketing, QM - manažérka kvality

sekretariat@diago.sk
+421 48 6711 111, +421 903 280 578

Juraj Štulajter

IT oddelenie

stulajter@diago.sk
+421 948 280 446

Andrej Havaš

IT oddelenie

andrej.havas@diago.sk
+421 948 774 133

Nákup

Ing. Milan Šarina

nákupca

nakup@diago.sk
+421 48 6711 101

Mgr. Jaroslava Šreinerová

nákupca

nakup2@diago.sk
+421 48 6711 155, +421 903 280 556

Predaj

Jaroslava Pončáková

vedúca predaja

jarka.diago@diago.sk
+421 48 6711 117, +421 903 280 572

Tomáš Gašperan

predajca

predaj@diago.sk
+421 48 6711 120, +421 903 280 551

Ekonomický úsek

Ing. Erika Zajaková

vedúca účtovníčka

ekonomika2@diago.sk
+421 48 6711 107, +421 903 280 555

Adriana Zemanová

účtovníčka

ekonomika4@diago.sk
+421 48 6711 125

Andrea Kureková

účtovníčka

ekonomika3@diago.sk
+421 48 6711 106

Servis a diagnostika

Ing. Ivan Havaš

vedúci technického oddelenia, konštruktér, CMS

ivan.havas@diago.sk
+421 48 6711 118, +421 903 280 569

Ing. Martin Šimončič

diagnostik

diagnostika@diago.sk
+421 48 6711 119, +421 903 280 559

Mikuláš Kupčok

diagnostik, CMS

mikulas.kupcok@diago.sk
+421 48 6711 118, +421 902 399 318

Ing. Peter Demian

diagnostik

peter.demian@diago.sk
+421 903 280 574

Sklad

Bibiána Trnavská

sklad a predajňa

sklad@diago.sk
+421 903 280 566

Marek Srnka

sklad

sklad@diago.sk
+421 903 280 566

Technológia a výroba

Jozef Kováčik

technologické oddelenie

technologia2@diago.sk
+421 903 280 571

Ján Chudic

technologické oddelenie

technologia3@diago.sk
+421 902 909 130

Peter Marcinek

technologické oddelenie

+421 911 885 298

Jozef Štubniak


+421 902 909 132

Rezáreň tyčí a rúr

Igor Roštár, Ján Pončák

rezáreň

rezaren@diago.sk
+421 903 280 564