Kontakty centrála

Vedenie firmy

Ing. Slavomír Kupčok

riaditeľ

riaditel@diago.sk

Marketing a IT oddelenie

Ing. Veronika Gašperanová Piliarová
asistentka riaditeľa, marketing, QM - manažérka kvality
sekretariat@diago.sk, +421 48 6711 111, +421 903 280 578

Andrej Havaš
IT oddelenie
andrej.havas@diago.sk, +421 948 774 133

Juraj Štulajter
IT oddelenie
stulajter@diago.sk, +421 948 280 446

Jakub Havaš
IT oddelenie
jakub.havas@diago.sk

Nákup

Ing. Milan Šarina
nákupca
nakup@diago.sk, +421 48 6711 101

Mgr. Jaroslava Šreinerová
nákupca
nakup2@diago.sk, +421 48 6711 155, +421 903 280 556, +421 903 280 556

Predaj

Jaroslava Pončáková
vedúca predaja
jarka.diago@diago.sk, +421 48 6711 117, +421 903 280 572

Lívia Chudíková
predajca ložísk, hydrauliky a komponentov
livka.diago@diago.sk, +421 48 6711 102, +421 903 280 553

Tomáš Gašperan
predajca ložísk, hydrauliky, výroba tesnení a komponentov
predaj@diago.sk, +421 48 6711 120, +421 903 280 551

Ján Zábrodský
predajca nerezového materiálu a komponentov
predaj4@diago.sk, +421 905 677 601

Mgr. Lenka Lopušná
predajca nerezového materiálu a komponentov
predaj5@diago.sk, +421 48 671 11 10, +421 908 104 738

Ekonomický úsek

Ing. Erika Zajaková
vedúca ekonomického oddelenia
ekonomika2@diago.sk, +421 48 6711 107, +421 903 280 555

Janka Botošová
účtovníčka
ekonomika5@diago.sk

Adriana Zemanová
účtovníčka
ekonomika4@diago.sk, +421 48 6711 125

Mgr. Eva Švantnerová
účtovníčka
ekonomika@diago.sk+421 915 937 892

Andrea Kureková
účtovníčka
ekonomika3@diago.sk, +421 48 6711 106

Anna Šperková-Piliarová
účtovníčka
ekonomika1@diago.sk+421 915 937 892

Servis a diagnostika

Ing. Ivan Havaš
vedúci technického oddelenia, konštruktér, CMS
ivan.havas@diago.sk, +421 48 6711 118, +421 903 280 569

Ing. Martin Šimončič
diagnostik
diagnostika@diago.sk, +421 48 6711 119, +421 903 280 559

Ing. Peter Demian
diagnostik
peter.demian@diago.sk, +421 903 280 574

Sklad

Bibiána Trnavská
sklad a predajňa
predajna@diago.sk, +421 903 280 566

Marek Srnka
sklad
sklad@diago.sk, +421 903 280 566

Ivana Kmeťová
sklad výroba
sklad.vyroba@diago.sk, +421 902 909 130

Ján Pončák
sklad
sklad@diago.sk, +421 903 280 566

Technológia a výroba

Ing. Marek Bošeľa
vedúci technologického oddelenia
marek.bosela@diago.sk, +421 915 939 404

Mikuláš Kupčok
technologické oddelenie
mikulas.kupcok@diago.sk, +421 902 399 318,

Jozef Kováčik
technologické oddelenie
technologia2@diago.sk, +421 903 280 571

Ing. Jakub Somora
technologické oddelenie
technologia@diago.sk, +421 903 280 549

Slavomír Brozman
technologické oddelenie
technologia3@diago.sk

Ing. Erik Kónya
technologické oddelenie
erik.konya@diago.sk. +421 915 938 522

Doprava

Ľubomír Figľuš
doprava
lubomir.figlus@diago.sk, +421 947 904 467

Rezáreň tyčí a rúr

Róbert Caban
rezáreň
rezaren@diago.sk, +421 903 280 564

Patrik Szántó
rezáreň
rezaren@diago.sk, +421 903 280 564