Kontakty centrála

Vedenie firmy

Ing. Slavomír Kupčok

riaditeľ

riaditel@diago.sk

Marketing a IT oddelenie

Ing. Veronika Gašperanová Piliarová
asistentka riaditeľa, marketing, QM - manažérka kvality
sekretariat@diago.sk+421 48 6711 111, +421 903 280 578

Juraj Štulajter
IT oddelenie
stulajter@diago.sk+421 948 280 446

Andrej Havaš
IT oddelenie
andrej.havas@diago.sk+421 948 774 133

Nákup

Ing. Milan Šarina
nákupca
nakup@diago.sk+421 48 6711 101

Mgr. Jaroslava Šreinerová
nákupca
nakup2@diago.sk+421 48 6711 155, +421 903 280 556

Predaj

Jaroslava Pončáková
vedúca predaja
jarka.diago@diago.sk+421 48 6711 117, +421 903 280 572

Lívia Chudíková
predajca
livka.diago@diago.sk+421 48 6711 102, +421 903 280 553

Tomáš Gašperan
predajca
predaj@diago.sk+421 48 6711 120, +421 903 280 551

Ivana Turoňová
predajca
predaj3@diago.sk+421 48 6711 110, +421 903 280 557

Marek Szymanski
predajca
predaj2@diago.sk+421 918 408 558

Ekonomický úsek

Ing. Erika Zajaková
vedúca účtovníčka
ekonomika2@diago.sk+421 48 6711 107, +421 903 280 555

Adriana Zemanová
účtovníčka
ekonomika4@diago.sk+421 48 6711 125

Andrea Kureková
účtovníčka
ekonomika3@diago.sk+421 48 6711 106

Servis a diagnostika

Ing. Ivan Havaš
vedúci technického oddelenia, konštruktér, CMS
ivan.havas@diago.sk+421 48 6711 118, +421 903 280 569

Ing. Martin Šimončič
diagnostik
diagnostika@diago.sk+421 48 6711 119, +421 903 280 559

Ing. Peter Demian
diagnostik
peter.demian@diago.sk+421 903 280 574

Sklad

Bibiána Trnavská
sklad a predajňa
predajna@diago.sk+421 903 280 566

Marek Srnka 
sklad
sklad@diago.sk+421 903 280 566

Technológia a výroba

Mikuláš Kupčok
technologické oddelenie

mikulas.kupcok@diago.sk+421 902 399 318,

Jozef Kováčik
technologické oddelenie
technologia2@diago.sk+421 903 280 571

Ing. Jakub Somora 
technologické oddelenie
technologia@diago.sk+421 903 280 549

Jozef Štubniak

+421 902 909 132

Rezáreň tyčí a rúr

Igor Roštár, Ján Pončák
rezáreň
rezaren@diago.sk+421 903 280 564