Kusová výroba

Prepojenie a disponibilita rôznych oddelení spoločnosti zabezpečuje silnú pozíciu na trhu vyrábať pre zákazníkov aj kusové a malosériové výroby. Ponuka kvalitného servisu nás doviedla k požiadavke kusovej výroby práve pre náš servis. Časom sme boli zákazníkmi oslovený na dodávku náhradných dielov a výrobu strojných súčiastok, nakoľko samotná výroba strojných súčiastok vyžaduje znalosti aj z oblasti ich použitia.
Zákazníkom poskytujeme servisné a zámočnícke práce vyškoleným personálom, ktorý je k dispozícii aj pre riešenie zložitých technických problémov. Všestrannosť personálu umožňuje zákazníkom vykonávať generálne opravy strojných zariadení ako aj bežné montážne a demontážne práce strojných celkov.

Kusová výroba strojných súčiastok

 • Sústruženie na klasických sústruhoch do priemeru o 600 mm a dĺžky 6000 mm
 • Frézovanie súčiastok do maximálneho rozmeru 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm na klasických frézkach alebo na CNC frézkach
 • Preťahovanie a pretláčanie
 • Obrábanie a šťuchanie (ozubenia a drážok)
 • Vyhrubovanie a vystružovanie
 • Renovácia mechanických komponentov a nástrojových držiakov
 • Brúsenie rotačné - povrchu. Brúsenie súčiastok do obežného priemeru o 400 mm a dĺžky 4000 mm
 • Brúsenie rotačné - otvoru. Brúsenie súčiastok do obežného priemeru o 400 mm a dĺžky 600 mm
 • Brúsenie na plocho. Brúsenie súčiastok dĺžky 1500 mm pri maximálnej šírke 700 mm
 • Vyvrtávanie. Maximálny upínací rozmer súčiastky 1500 mm x 1500 mm x 1500 mm
 • Výroba, oprava, úprava mechanických komponentov, náradia, prípravkov a meradiel, aj bez technickej dokumentácie.

Rozvoz výrobkov prípadne zvoz na generálnu opravu zabezpečujeme vlastnými vozidlami v rámci Slovenskej republiky bezplatne.

Vážený obchodný partner, v prípade akýchkoľvek ďalších, nezodpovedaných otázok z Vašej strany, sme Vám stále k dispozícii a pripravení uspokojiť Vaše požiadavky.

Drážkovanie frézovaním:

Drážkovanie frézovaním: