Výroba ložísk

Spoločnosť Diago sa dlhodobo zaoberá výrobou ložísk do špeciálnych aplikácií. Naši inžinieri zozbierajú všetky nevyhnutné podklady pre návrh nového ložiska a následne takto získané údaje vložia do špeciálne analytického softvéru vyvinutého pre technológiu konštrukcie a analýzu ložísk. Následne prebieha výroba ložísk, ich testovanie na skúšobných zariadeniach za prítomnosti vibrodiagnostického merania. Oprava hydraulických prvkov mobilných zariadení nie je výnimkou.

Výroba a distribúcia ložísk značky ZLK

Návrh ložiska

Naši inžinieri dajú ideu na papier a výsledkom je funčný celok na výkrese.

Výroba ložiska

Výroba nášho ložiska značky ZLK.

Balenie a distribúcia

Distribúcia nášho ložiska v originálnom ZLK balení.

Montáž a použitie ložiska

Použitie nášho ložiska ZLK v praxi.