Školenia

Prečo školenia?

 • Vy ste zodpovední za spoľahlivosť strojov.
 • Vy viete, aké veľké škody spôsobujú neočakávané poruchy strojov.
 • My Vám pomôžeme ukázať, ako dosiahnete čo najlepšiu spoľahlivosť.
 • My Vám pomôžeme ako predchádzať poruchám.
 • Vaša firma bude vďaka našim školeniam úspešnejšia a konkurencia bude opäť viac pozadu.

Tématické okruhy odborných seminárov uskutočňo-vaných firmou DIAGO SF s.r.o. v roku 2017

 • Moderné nástroje prediktívnej údržby a diagnostiky.
 • Mazanie, centrálne mazacie systémy.
 • Technika valivých ložísk v teórii a praxi.
 • Progresívne technológie údržby.
 • Poruchy valivých ložísk.
 • Spätná väzba z vykonanej údržby, efektívny nástroj zvyšovania spoľahlivosti zariadenia.
 • Ultrazvuková diagnostika ložísk a mazania.
 • Monitorovanie zaťaženia pohonov.

Semináre môžu byť všeobecné alebo ušité na mieru podľa potrieb a majú za úlohu poskytnúť zodpovednému personálu z oblasti riadenia alebo údržby potrebné know-how pre získanie všetkých vedomostí v oblasti prevádzky pre určité rizikovejšie situácie. Je výhodné mať technikov so znalosťami potrieb svojich produktov priamo na mieste.

Školenia sa týkajú hlavne:

 • zariadení v prevádzke
 • princípov údržby
 • opráv pri menších poruchách

Po dokončení kurzu je personál vyškolený a schopný sám vykonávať bežnú údržbu. Školenia sa uskutočňujú v školiacom centre firmy, alebo priamo u zákazníka (s praktickými ukážkami priamo na inštalovanom vybavení). Praktické ukážky môže vykonávať aj samotný personál, ktorému sekundujú špecialisti z firmy Diago SF s.r.o. počas bežnej údržby. Termíny seminárov v prípade naplnenia minimálneho počtu účastníkov jednou firmou vieme prispôsobiť najvhodnejšiemu termínu objednávateľa.

Tešíme sa na stretnutie a zostávame s pozdravom.
Kolektív fy DIAGO.

Školenie ``Použitie metód analýzy vibračného signálu``

V dňoch 03.11. - 04.11.2016 bolo v novej školiacej miestnosti DIAGO uskutočnené ďaľšie novembrové školenie pre pracovníkov firmy PAPKON s.r.o..
Na školení sa zúčastnili 5 pracovníci. Školilo sa opäť na nových prístrojoch značky Fixturlaser.

Všetci školení kurz úspešne absolvovali a získali certifikát zo školenia.

Ďakujeme za účasť.

Školenie ``Aplikácie, funkcie, montáž a údržba ložísk``

V dňoch 07.09. - 09.09.2016 bolo v novej školiacej miestnosti DIAGO uskutočnené ďaľšie septembrové školenie pre pracovníkov firmy Slov. elektrárne, Jaslovské Bohunice.
Na školení sa zúčastnili 5 pracovníci. Školilo sa opäť na nových prístrojoch značky Fixturlaser.

Všetci školení kurz úspešne absolvovali a získali certifikát zo školenia.

Ďakujeme za účasť.

Školenie ``Ustavovanie strojov - súosenie spojok``

V dňoch 09.03.2016 - 11.03.2016 bolo v školiacej miestnosti DIAGO uskutočnené prvé tohtoročné marcové školenie pre pracovníkov firmy Slov. elektrárne, člen skupiny Enel.
Na školení sa zúčastnilo 6 pracovníkov. Školilo sa na nových prístrojoch značky Fixturlaser.

Všetci školení kurz úspešne absolvovali a získali certifikát zo školenia.

Ďakujeme za účasť.

Školenie ``laserové ustavovanie rotačnách strojov``

V dňoch 16.06. - 17.06.2015 bolo v novej školiacej miestnosti DIAGO uskutočnené ďaľšie júnové školenie pre pracovníkov firmy PAPKON s.r.o..
Na školení sa zúčastnili 2 pracovníci. Školilo sa opäť na nových prístrojoch značky Fixturlaser.

Všetci školení kurz úspešne absolvovali a získali certifikát zo školenia.

Ďakujeme za účasť.

Školenie ``Ustavovanie strojov - súosenie spojok``

V dňoch 04.03.2015 - 05.03.2015 bolo v školiacej miestnosti DIAGO uskutočnené prvé marcové školenie pre pracovníkov firmy Slov. elektrárne, člen skupiny Enel.
Na školení sa zúčastnilo 6 pracovníkov. Školilo sa na nových prístrojoch značky Fixturlaser.
Dňa 12.03.2015 bolo v školiacej miestnosti DIAGO uskutočnené druhé marcové školenie pre pracovníkov firmy ENSECO.
Na školení sa zúčastnili 3 pracovníci. Školilo sa opäť na nových prístrojoch značky Fixturlaser.

Všetci školení kurz úspešne absolvovali a získali certifikát zo školenia.

Ďakujeme za účasť.