Pre konštruktérov

3D konštrukčný softvér

Kompletná sada nástrojov pre produktivitu práce SolidWorks® Professional obsahuje software SolidWorks 3D pre strojárenské konštruovanie, širokú ponuku nástrojov pre komunikáciu a zvýšenieCAD produktivity a PDMWorks - riešenie správy dát prejednotlivcov a pracovné skupiny.
Pomocou 3D konštrukčného softvéru Vám garantujeme:
Zvýšenie produktivity, obohatenie návrhov o složité tvary a plochy, efektívnejšie prevádzkovanie úprav počas procesu návrhuInovácie, ktoré šetria Váš čas, výhody viacerých variánt návrhov, simulácie pohybu zostáv a vylepšenie návrhov, tvorba výrobných výkresov, automatické vytvorenie kompletnej výkresovej dokumentácie, ľahkú revíziu výkresov, využitie výsledkov 2D navrhovania, automatické generovanie kusovníkov, využitie už existujúcich 2D dát, kompatibilita so vstavanými prevodníkmi, integrované analytické nástroje, sdieľanie výrobných výkresov pomocou súborou eDrawing, stiahnutie komponentov od dodavateľov priamo do výkresov, fotorealistické rendrovanie rozširuje možnosti efektnívnej prezentácie koncepcie návrhu.Renovácie poškodených vnútorných povrchov priemyselných dielov.

Pomocné programy a výpočty

Výpočet životnosti ložísk pomocou programu na stránke SNR.
- program pomáha vypočítať životnosť ložiska v danej aplikácii s ohľadom na jeho presnú vnútornú geometriu a vplyvom mazania zároveň slúži aj pri návrhu ložísk určiť jeho optimálnu geometriu vzhľadom na požiadavky zákazníka.

Prevodník označenia presných a superpresných ložísk.
Prevodník označenia ložísk rôznych výrobcov.​Ďalej brúsime valcové plochy do dĺžky 2 m a priemeru 310 mm a do 400 kg.

3D modely ložísk

Pre stiahnutie strojných súčastí kliknite TU.