Lineárne ložiská a vedenia

Predávame a servisujeme lineárne ložiská a vedenia značiek:

log-lozlin.jpg

Ľahký lineárny pohyb zabezpečujú lineárne vedenia, ktoré sa skladajú z koľajnice a vozíka. Typ lineárneho vedenia ovplyvňuje zaťaženie, zrýchlenie, teplota, prostredie a podobne. Správny návrh lineárneho vedenia je vhodné ponechať na konštrukčné oddelenie. Medzi produkty lineárnej techniky patria aj pohybové skrutky – zabezpečujúce zmenu rotačného pohybu na lineárny ako aj samotné polohovacie systémy, ktorú sú kombináciou lineárneho vedenia a pohybovej skrutky.

Lineárne vedenia


Ľahký lineárny pohyb zabezpečujú lineárne vedenia, ktoré sa skladajú z koľajnice a vozíka. Typ lineárneho vedenia ovplyvňuje zaťaženie, zrýchlenie, teplota, prostredie a podobne. Správny návrh lineárneho vedenia je vhodné ponechať na konštrukčné oddelenie. Medzi produkty lineárnej techniky patria aj pohybové skrutky – zabezpečujúce zmenu rotačného pohybu na lineárny ako aj samotné polohovacie systémy, ktorú sú kombináciou lineárneho vedenia a pohybovej skrutky.

Guličkové lineárne vedenia


Nízka cena, spoľahlivosť a presnosť sú kľúčovými parametrami guľôčkových lineárnych vedení. Ich použitie je široké a najmä efektívne.

Valčekové lineárne vedenia


Hlavným prvkom vedenia je valček čo rovnako ako pri valivých ložiskách znamená vyššiu únosnosť. Vďaka kompaktnému tvaru dokážu valčekové lineárne vedenia zvládnuť vysoké zaťaženia. Využitie je najmä v počítačovo riadených strojoch, kde je vysoká požiadavka na spoľahlivosť a presnosť a kvalitu.

Miniatúrne lineárne vedenia


Zmenšovanie strojných zariadení, zrýchľovanie pracovných procesov vytvárajú tlak na výrobcov znižovať zástavbové rozmery komponentov. Spolupráca s renomovanými spoločnosťami poskytuje našej spoločnosti priestor aj v tejto oblasti.

Špeciálne lineárne zariadenia


Abrazíva, chémia, teplota sú kľúčové pracovné parametre každého zariadenia. Na základe podkladov od zákazníka sa v mnohých prípadoch pristupuje k použitiu špeciálnych lineárnych vedení, ktoré majú zvýšenú odolnosť voči korózii, zlepšené parametre odstraňovania nečistôt a podobne. Máte špeciálne podmienky? My máme pre Vás riešenia.

Pohybové skrutky


Zmenu rotačného pohybu na lineárny pohyb zabezpečujú pohybové skrutky. Využívajú sa najmä v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoká presnosť, spoľahlivosť a v poslednej dobe vysoké zrýchlenia. Ukončenie pohybových skrutiek môže byť definované výkresom. Vďaka strojnému vybaveniu poskytujeme aj dodávku pohybových skrutiek s neštandardnými ukončeniami.

Polohovacie systémy


Automatizácia výrobných procesov priniesla inováciu aj v samotnej manipulácii s výrobkami pri obrábaní. Ponuka polohovacích systémov je závislá od váhy, rozmerov, presnosti, zrýchlenia a pracovného prostredia.