Analýza porúch ložísk

Spoločnosť Diago SF dlhé roky patrí medzi spoločnosti, poskytujúce analýzu poruchy ložísk. Správna analýza poškodeného ložiska v mnohých prípadoch odhalí mnoho súvisiacich činiteľov poškodzujúcich nielen ložisko, ale celé strojné zariadenie. Len kvalifikovaný pracovník dokáže z havarovaného ložiska identifikovať ich príčiny. Hlavnými príčinami poškodenia ložísk sú: preťaženie ložiska, zlý smer zaťaženia na ložisko, nesprávny mazací plán, nevhodné mazivo a pod. Na analýzu porúch ložísk, strojov a zariadení používame rôzne prístroje.

CMMS CHECKER

Funkcie:

  • automatická diagnostika a odhalenie porúch strojov.
  • zobrazenie porúch na farebných strojových diagramoch.
  • váš nový “mobil” pre skúšanie strojov - vrecková veľkosť!
  • 4-kanálový sberač dát a merací prístroj s gigantickou pamäťou 16 GB.
  • rýchlosť sberu dát: až 100 krát rýchlejší než predchádzajúca generácia dátových kolektorov.
  • automatické meranie a analýza signálu z piatich snimačov v jednom bode.

Ďalšie funkcie prístroja:

VYVAŽOVANIE: dynamické vyvažovanie v rôznych rovinách.

AMPLITÚDOVÉ - FÁZOVÉ MERANIE: meranie amplitúdy a fázy z 3 snímačov.

ANIMÁCIE - PREVÁDZKOVÉ TVARY KMITOV: zobrazenie pohybu stroja počas prevádzky v 3D, 3 osové meranie, nábehy a dobehy stroja.

ONLINE MERANIA: merania spektier a časového signálu.

ARCHIVÁCIA A ANALÝZA DÁT: prenos dát z checkera SW PROACTINANCE do SW údržby, prenos dát priamo do PC, automatické vyhodnotenie merania a následnej údržby​.
Prístroj umožňuje zobraziť za niekoľko sekúnd nasledujúce hodnoty pomocou farebných “semaforových” a stĺpcových diagramov:

  • Rýchlosť chvenia.
  • Poškodenie ložísk.
  • Teplotu.

V prípade, že nie sú nastavené konkrétne RFID body, je možné vybrať stroje z preddefinovanej knižnice s nastavenými strojovými grafmi a medznými hodnotami.

Analýza porúch ložísk a vyhodnocovací software.