Služby

Ponúkame pre Vás celý rozsah servisných služieb od montáže a demontáže ložísk, diagnostiky strojov, analýzy porúch ložísk, energetických auditov, návrhu mazania a prevodov, vyvažovania, brúsenia kľukových hriadeľov a valcových plôch, honovania až po školenia servisných pracovníkov. Zastupujeme v službách tieto svetové značky: