Všeobecný kontakt a údaje firmy

DIAGO SF s.r.o.
Železničná 7
97701 Brezno
Slovensko
 
Telefón: +421 48 671 111
Fax: +421 48 671 151  

IČO: 36037443  
DIČ: 2020084330
IČ DPH: SK2020084330

Obchodný register Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 6046/S.
Č. účtu: 1343512758/0200

email: diago@diago.sk
www: www.diago.sk