POHYB POD KONTROLOU

  
     Spoločnosť DIAGO SF s.r.o. je popredným dodávateľom ložísk a priemyselných produktov v Slovenskej Republike. Na trhu pôsobí od roku 1993 a vďaka úsiliu zakladateľa spoločnosti a silnému kolektívu sa stala renomovanou spoločnosťou v dodávkach tovarov, služieb ako aj výroby strojárskych súčiastok. Dodávku produktov podporujú špecialisti v oblasti diagnostiky, vibodiagnostiky, ustavovania strojných zariadení, mazacích systémov, čistenia olejov, montáže a demontáže  ložísk a podobne. Kvalitný servis podporujeme strojárskou výrobou, ktorá sa v poslednom období znásobila. Pohyb pod kontrolou preto nie je len slogan.

NAŠE PORTFÓLIO:

  1. Managing Director
  2. Managing Director
  3. Managing Director
  4. Managing Director
  5. Managing Director
  6. Managing Director
  7. Managing Director
  8. Managing Director
  9. Managing Director

LOŽISKÁ A ​PRÍSLUŠENSTVO

HYDRAULIKA A PNEUMATIKA

DIAGNOSTIKA ​STROJOV

ČISTENIE HYDRAULICKÝCH ​OLEJOV

POHONY A​ PREVODY

POTREBUJETE IHNEĎ NAŠE
SLUŽBY A SERVIS?
ALEBO VOLAJTE +421 48 6711 111
"Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti."