POHYB POD KONTROLOU

  
     Spoločnosť DIAGO SF s.r.o. je popredným dodávateľom ložísk a priemyselných produktov v Slovenskej Republike. Na trhu pôsobí od roku 1993 a vďaka úsiliu zakladateľa spoločnosti a silnému kolektívu sa stala renomovanou spoločnosťou v dodávkach tovarov, služieb ako aj výroby strojárskych súčiastok. Dodávku produktov podporujú špecialisti v oblasti diagnostiky, vibodiagnostiky, ustavovania strojných zariadení, mazacích systémov, čistenia olejov, montáže a demontáže  ložísk a podobne. Kvalitný servis podporujeme strojárskou výrobou, ktorá sa v poslednom období znásobila. Pohyb pod kontrolou preto nie je len slogan.

NAŠE PORTFÓLIO:

LOŽISKÁ A ​PRÍSLUŠENSTVO

HYDRAULIKA A PNEUMATIKA

DIAGNOSTIKA ​STROJOV

ČISTENIE HYDRAULICKÝCH ​OLEJOV

POHONY A​ PREVODY

POTREBUJETE IHNEĎ NAŠE
SLUŽBY A SERVIS?
ALEBO VOLAJTE +421 48 671 101